Cestným dopravcom skáče do úsmevu nedostatok vodičov

nedostatok vodičov

Nákladní cestní dopravcovia sa na prvý pohľad dávno nemali tak dobre. Rozbehnutá ekonomika, lacná nafta či ceny mýta na uzde im po dlhom čase vytvorili priaznivé podmienky na podnikanie. Vďaka nim si môžu čiastočne kompenzovať straty z minulých rokov, ktoré boli v znamení neustáleho rastu nákladov.

Situácia v brandži napriek tomu až taká ružová nie je. Firmy síce majú dosť práce, no podľa združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia často za neadekvátnu cenu, čo limituje ich zárobky. Čoraz väčší dosah na biznis má zhoršujúci sa problém nedostatku vodičov.

Chýbajúce kapacity bránia rozširovaniu flotíl a uspokojeniu rastúceho dopytu po výkonoch dopravcov. K tejto dlhodobej boľačke sa pridávajú starosti v cudzine. Firmám komplikujú život predpisy týkajúce sa minimálnej mzdy, ktorých dodržiavanie najostrejšie vyžaduje Francúzsko. Protekcionistické opatrenia navyše chystajú aj ďalšie krajiny.

Vytúžená úľava

Výkony cestných dopravcov bývajú priamo-úmerné vývoju celého hospodárstva. Slovenskej ekonomike sa vlani darilo. Medziročný rast hrubého domáceho produktu sa zrýchlil na 3,8 percenta, čo bol najlepší výsledok od roku 2010.

Zo svižnej kondície ekonomiky ťažili aj nákladní cestní dopravcovia. Údaje Štatistického úradu SR za minulý rok hovoria o vyše trojpercentnom zvýšení objemu prepravy na 147,3 milióna ton. Odvetvie však ubralo z dynamiky. Zaostalo za predvlaňajším „astronomickým“ rastom (dosiahol viac ako desať percent), ktorý bol vôbec prvým od vypuknutia hospodárskej a finančnej krízy v roku 2008.

„Rast ekonomiky mal hlavný podiel na zvýšenom objeme prepráv, no mohol byť aj vyšší, ak by nevošli do platnosti pravidlá o minimálnych mzdách vo Francúzsku a v Nemecku,“ komentuje vlaňajší vývoj Marek Macko, manažér zbernej služby spoločnosti Kuehne + Nagel.

K akcelerácii však došlo vo výkonoch nákladných cestných dopravcov, keď poskočili o sedem percent nad 33,5 milióna tonokilometrov (tkm). Treba podotknúť, že šlo o najvyšší skok v rámci šnúry medziročných rastov za ostatných päť rokov. Zlepšovanie oboch ukazovateľov podľa PR manažéra Česmad Slovakia Andreja Feketeho dokazuje, že na trhu je dostatok tovarov a stále je priestor na rozvoj vnútroštátnej i medzinárodnej cestnej dopravy. Problémom však zostáva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Výraznejšie zlacnenie nafty vnieslo vytúžené odľahčenie do nákladovej časti bilancie dopravcov

Výraznejšie zlacnenie nafty vlani vnieslo vytúžené odľahčenie do nákladovej časti bilancie dopravcov. Keď sa k nemu pridal pomalší rast mýtnych poplatkov, firmám sa po rokoch nielen spomalil rast nákladov, ale dokonca klesli. Bola to zásadná správa v odvetví, ktoré pracuje s mimoriadne nízkou maržou. Vysokým dopytom po preprave sa navyše otvoril priestor na zvyšovanie jej ceny, a tým aj marže. „Rok 2015 sa skončil pre väčšinu dopravcov po dlhom čase skutočne dobre,“ konštatuje Ondřej Pavlík, riaditeľ českej a slovenskej pobočky spoločnosti DKV Euro Service.

Česmad nevníma situáciu na trhu až tak optimisticky. Podnikateľské podmienky súvisiace s cestnou dopravou (nafta, daňové zaťaženie a podobne) za uplynulé obdobie sa podľa združenia zásadne nemenili, preto aj firmy v tejto oblasti zostali na úrovni minulých rokov. „Vzhľadom na pozitívny vývoj cien pohonných hmôt sa väčšinou pohybovali v čiernych číslach, ale len na minimálnej úrovni,“ tvrdí A. Fekete. Výrazným a prehlbujúcim sa aspektom sú sankcie voči Rusku, v ktorých dôsledku sa znížil počet prepráv aj ich cenové relácie.

Prevencia pred bublinou

Situácia na trhu prepravy tovarov vyzerá aj v tomto roku na prvý pohľad idylicky. Podľa O. Pavlíka sa dokonca po prvý raz od roku 2008 vracia fenomén zakladania nových dopravných spoločností. Naoko dobrá správa však má zádrh – možnú trhovú bublinu. „Pred rokom 2008 sme boli svedkami honby za zväčšovaním flotíl nákladných áut a rozširovaním podnikania dopravcov. Keď prišla kríza, nastal obrovský problém v podobe krachu desiatok spoločností a veľkých ekonomických strát z predčasne ukončených lízingov,“ pripomína O. Pavlík.

Dnešná situácia mu vzdialene pripomína začiatok predkrízovej bubliny, ale s podstatným rozdielom – v počte vodičov. Ich nedostatok paradoxne pôsobí stabilizujúco a tlmí hrozbu nafúknutia ďalšej bubliny. Dopravcovia dramaticky nezväčšujú flotily, nejdú tak do rizika vysokej zadlženosti kvôli prehnaným investíciám, ale zarábajú viac organicky vďaka vyššej cene prepravy.

Medzi dopravcami v súčasnosti rezonujú najmä ťažkosti spojené s nedostatkom vodičov v celej Európe a mimoriadne nepriaznivý vývoj legislatívy, na prvom mieste problematika minimálnych miezd v jednotlivých krajinách. „Momentálna nálada v brandži je veľmi zvláštna. Je to hlavne pocit neistoty, nestability a nárastu nákladov,“ hovorí Martin Ľupták, generálny riaditeľ firmy Bring Trucking zo Žiaru nad Hronom, ktorá sa špecializuje na takzvaný trucking (zapája k vlastným ťahačom návesy klientov) v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave.

Dopravcov môže tešiť aspoň pozitívny výhľad rastu slovenskej ekonomiky. Odhady na najbližšie roky hovoria o medziročných prírastkoch HDP nad tromi percentami, čo naznačuje, že dopyt po preprave tovarov zostane vysoký.

Podľa Mareka Kukučku, riaditeľa priamych prepráv spoločnosti DB Schenker na Slovensku, budú pre rozvoj logistiky kľúčové viaceré faktory, a to rýchlosť, komunikácia a stále omieľaná pracovná sila. Rýchlosť súvisí s tempom, ktorým sa vybudujú kľúčové dopravné uzly, či už tunel pri Žiline alebo obchvat Bratislavy. Komunikácia je zasa dôležitá z hľadiska kvality služieb.

„Jednou z hlavných požiadaviek klientov je možnosť mať viac-menej nepretržitý prehľad o pohybe tovaru. Preto sa pristupuje k rozličným inovatívnym riešeniam, ktoré zaručujú konkurenčnú výhodu pre danú spoločnosť,“ približuje M. Kukučka.

Cudzinci na rane

Nedostatok vodičov nie je nový problém. Na trhu sa objavil už pred mnohými rokmi, no redukcia flotíl po kríze dala naň dočasne zabudnúť. S návratom trhu „do normálu“ sa vrátil v plnej sile. Chýbajúci šoféri zrejme budú obmedzovať dopravcov aj do budúcnosti, pretože vo výhľade nie sú žiadne systémové riešenia, ktoré by stáli na vzdelávaní.

Vyšší dopyt po vodičoch sa už prejavil v raste ich platov. Vo firme Bring Trucking napríklad zdvihli mzdy všetkým vyše štyristo šoférom o trinásť percent, čiastočne aj pre problematiku minimálnych miezd. Rast personálnych nákladov dopravca pocítil na hospodárskom výsledku, bol hlavným dôvodom medziročného poklesu zisku.

Situáciu s vodičmi by v krátkom čase mohlo zlepšiť uvoľnenie pravidiel zamestnávania občanov z tretích krajín

Zvyšovanie platov vodičov je logickým vyústením situácie v brandži, no v budúcnosti môže dopravcom zarobiť na problémy. „Pri najbližšom poklese trhu ich vysoké náklady môžu znovu dostať do situácie v pokrízových rokoch. Reč je o minimálnej marži či dokonca červených číslach,“ varuje O. Pavlík.

Vodiči sú v dnešnej situácii na koni. Prejavuje sa to aj tak, že si vyberajú ľahšie a pohodlnejšie aktivity, a keď od nich zamestnávateľ požaduje náročnejšie úlohy, odchádzajú do inej firmy. „Dopravcovia len veľmi ťažko presviedčajú vodičov napríklad na víkendy v zahraničí, jazdu vo dvojici, spoluprácu pri manipulácii s tovarom a plnenie iných zákazníckych požiadaviek. Toto všetko, samozrejme, zvyšuje cenu prepravy pre klienta a aj pre konečného zákazníka,“ približuje M. Kukučka.

Bring rieši nepriaznivú situáciu so šoférmi zamestnávaním cudzincov. Vo firme tvoria viac ako 85 percent z celkového počtu vodičov. Prevažujú Rumuni, sú medzi nimi tiež Srbi, Maďari či Česi. „V našom prípade by sme už nedokázali plnohodnotne fungovať bez možnosti zamestnávania vodičov zo zahraničia,“ prízvukuje M. Ľupták.

Obáva sa, že najímanie zahraničných šoférov bude najvýznamnejšou, ak nie jedinou možnosťou pre firmy s väčšou flotilou. Ani to však nie je také jednoduché, lebo aj v Rumunsku, Poľsku, Srbsku či na Ukrajine kapacity a zdroje vodičov podľa šéfa Bring Trucking došli. Problém s nedostatkom šoférov brzdí firmu v plánovanom rozvoji. Pozastavila preň zámer rozširovania flotily a rieši dokonca jej dočasné zníženie.

Zahraničné prekážky

Horúcou témou v sektore nákladnej cestnej dopravy sú protekcionistické opatrenia niektorých krajín. Najviac je počuť o ťažkostiach, ktoré majú kamiónové firmy vo Francúzsku. Často sa spomína tiež Nemecko. „Zákony o minimálnej mzde, ktoré zaviedli oba štáty, ukazujú, že krajiny západnej Európy sa budú čoraz viac snažiť chrániť vlastných dopravcov na úkor zahraničných vrátane slovenských,“ nazdáva sa O. Pavlík.

Francúzsko a Nemecko nie sú jediné krajiny, v ktorých vyžadovanie dodržiavania predpisov súvisiacich s minimálnou mzdou zaťažuje dopravcov. Nejde pri tom len o tlak na náklady, keďže musia dorovnať mzdu svojich vodičov na úroveň daného štátu, ale tiež množstvo administratívnych povinností. „Regulácia odvetvia je dobrá vec, ale len v prípade, keď je to rozumným a pochopiteľným smerom. To, čo sa deje, považujem za zložitý, neprehľadný a všetko komplikujúci proces vydávania pravidiel a nariadení,“ hovorí M. Ľupták.

Podľa A. Feketeho ochranné praktiky na západných trhoch nákladnej cestnej dopravy výrazne ovplyvňujú voľný obeh tovaru, služieb a ľudí v rámci Európskej únie. „Dokazuje to, akú silu majú pôvodné členské štáty Únie, ktoré si zavádzajú pravidlá vo svoj prospech,“ nazdáva sa. Najnovšie nastavili zákony tak, aby pomyselne vyvažovali rovnosť príležitostí na trhu. Klesá tak šanca, že sa tieto obmedzenia podarí s pomocou Bruselu zmierniť či odstrániť.

Podľa O. Pavlíka tak slovenským dopravcom ostáva jediná šanca. Dôslednou kontrolou nákladov a využívaním zdieľaných služieb od poskytovateľov servisu držať celkové náklady na uzde. Podobné ochranné opatrenia ako Francúzi či Nemci pripravujú napríklad Taliani s tým, že u nich neexistuje plošne stanovená minimálna mzda.

Keď šoféri neštartujú

Situácia je kritická a stále sa zhoršuje. Je to celoeurópsky problém a vyhliadky nie sú veľmi pozitívne. Reč je o téme nedostatku vodičov. Podľa údajov zistených združením cestných dopravcov Česmad Slovakia je na slovenskom trhu dopyt po takmer dvoch tisíckach vodičov nákladných vozidiel, pričom ročne sa ich na trhu vyskytne iba deväťsto. V prípade autobusov dopravcovia zháňajú päťstovku šoférov, k dispozícii je polovica. Znamená to, že každý rok chýba na trhu približne 1 250 profesionálnych vodičov. Česmad má niekoľko návrhov, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu situácie.

„Presadzovať budeme zníženie vekovej hranice na získanie vodičského oprávnenia C+E pre nákladné vozidlá na osemnásť rokov a D+E pre autobusy na dvadsaťjeden rokov. Táto zmena by zamedzila odlevu absolventov stredných škôl do iných zamestnaní,“ hovorí PR manažér Česmadu Andrej Fekete. Ďalším riešením je dať študentom na školách s dopravným zameraním príležitosť získať „vodičák“ skupiny C, čo by mohlo absolventov motivovať na povolanie kamionistu. V krátkom čase by mohlo priniesť uvoľnenie pravidiel zamestnávania občanov z tretích krajín. Súčasný nadmieru zdĺhavý a byrokratický proces je veľkou prekážkou pre dopravné spoločnosti, ak chcú zamestnať vodičov napríklad z Ukrajiny, Bieloruska alebo zo Srbska.

Zdroj: www.etrend.sk

Novomestský superbiker 2019 plagát

Novomestský superbiker 2019

Podporili sme Novomestský superbiker. Frigolog sa stal súčasťou veľkej rodiny sponzorov a zúčastnil sa na podpore 10. jubilejného cyklo podujatia.
preprava tovaru

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie v SR

Dôvodmi sú najmä jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v EÚ, druhá najvyššia sadzba dane z motorových vozidiel a negatívne dôsledky zdaňovania vreckového.
Summit v Slazburgu

Závery summitu v Salzburgu vnímajú naši dopravcovia so znepokojením

Téma vysielania pracovníkov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády SR pri riešení tejto zásadnej smernice je pre združenie a dopravcov veľmi dôležitá.
minimálna mzda v Rakúsku

Zákonom o minimálnej mzde v Rakúsku sa zaoberá EK aj Súdny dvor EÚ

Zákon sa od januára tohto roku začal vzťahovať aj na dopravcov, ktorí tak musia okrem iného poskytovať rakúsku minimálnu mzdu vodičom smerujúcim do tejto krajiny.
Richard Sulík o autodopravcoch

R. SULÍK: Západoeurópske štáty chcú zneužiť pravidlá v doprave

EK navrhuje, aby pri medzinárodnej doprave boli vodiči, ktorí strávia aspoň tri dni na území iného členského štátu, považovaní za vyslaných pracovníkov.
koniec dialničných známok

Koniec diaľničných známok. Európska komisia chce meniť mýtny systém

Mýto by sa podľa návrhu vyberalo na základe najazdených kilometrov a krajiny, ktoré mýto zaviedli alebo zavedú, ho budú musieť evidovať elektronicky.
zakázali víkendové spanie v kamióne

Nemci zakázali víkendové spanie v kamióne

Opatrenie mieri predovšetkým proti lacným dopravcom z východnej Európy. Nemecko po zavedení minimálnej mzdy opäť znepríjemňuje život dopravcom zo zahraničia.
Kamionista - Frigolog

Slovenskí kamionisti vraj budú s diétami a rakúskou minimálnou mzdou brať viac ako domáci

Bežne sa mzdy pohybujú od 1300 do 1700 € mesačne. Keby šofér jazdil celý mesiac iba v Rakúsku, išlo by o 2 300 až 3 000 €.
palubná jednotka

Už len jedna mýtna palubná jednotka v európskych kamiónoch

Kamionisti budú môcť používať len jednu palubnú jednotku, ktorá bude spolupracovať s obomi systémami elektronického mýta.
drahé palivá

Drahé palivá môžu obrať štát aj čerpačky o milióny eur

Trend zvýšenej miery tankovania v zahraničí môže Slovensko pocítiť na nižšom výbere spotrebnej dane. „Cestná doprava vždy bola a je o detailoch.
nedostatok vodičov

Cestným dopravcom skáče do úsmevu nedostatok vodičov

Situácia je kritická a stále sa zhoršuje. Je to celoeurópsky problém a vyhliadky nie sú veľmi pozitívne. Reč je o téme nedostatku vodičov.
spotrebná daň z poistenia

Spotrebná daň z poistenia zasiahne podnikateľov aj spotrebiteľov

Táto nová daň je trestom pre občanov aj podnikateľov,“ hovorí šéfka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková. Reaguje tak na vládny návrh.
mýto

Na mýte sa za sedem mesiacov vybralo 111,62 milióna €

Vodiči nákladných áut uhradili za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte v júli tohto roku 15,45 milióna €.
tachograf krúžok

Kontrola tachografov inšpektorátom práce

Naša firma podniká v nákladnej doprave, nie však kamiónovej. Momentálne máme kontrolu z inšpektorátu práce. Ako to asi dopadlo?
nákladné vozidlá a emisie

Európska komisia skúsi stanoviť emisné limity aj pre nákladné vozidlá

Európska komisia po prvýkrát navrhne limity na emisie oxidu uhličitého pre nákladné vozidlá. Vyplýva to z návrhu interného dokumentu, do ktorého mohla nahliadnuť agentúra Reuters.
leasing

Obnovené investície si vlani vychutnal aj lízing

Keďže firmy opäť začali vo väčšom investovať a okrem nových áut kupovali konečne už aj stroje a zariadenia, obrat lízingových spoločností medziročne poskočil o 16 percent.
dovolenka autom zdražela

Cesta na dovolenku zdražela, vyššie mýto je v Rakúsku aj Francúzsku

Vodiči si za prázdninové cesty na dovolenku priplatia. V Rakúsku sa zvýšila cena diaľničných známok a zdraželo aj jednorazové mýto vyberané za prejazd horskými oblasťami.
MVK Frigolog

Volejbalový klub MVK Frigolog, NMnV ukončil 1. sezónu

Zhrnutie 1. sezóny 2015-2016 Mestského Volejbalového Klubu Nové Mesto nad Váhom.
autodoprava

Štát nahneval autodopravcov, hrozia ochromením dopravy na začiatku predsedníctva

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) posúva plánované ochromenie dopravy na začiatok polročného predsedníctva Slovenska v Európskej únii, teda 1. júla.
žiačky na MSR bronzové

Žiačky MVK Frigolog na MSR bronzové

Prečítajte si aké športové úspechy dosahujú dievčatá volejbalového klubu.
Kontrola diaľničných známok kamerami

Elektronické diaľničné známky od januára realitou

Nové diaľničné elektronické známky nahradia súčasné papierové nálepky začiatkom budúceho roka.
novela zákona

MV SR: Pri novele cestného zákona neustúpilo viacerým pripomienkam

Najnovšiu novelu zákona o cestnej premávke ministerstvo predstavilo začiatkom júla, zmeny by mali začať platiť od budúceho roka.
Nanuky Mrož

Test nanukov: Namiesto smotany lížeme lacné tuky

Zaujíma vás kvalita potravín? Ak ste zvedaví, ako sa v kvalite prezentujú nanuky a zmrzliny, tak práve vám sme pripravili tento článok. Ide o výsledky nezávislých testov magazínu dTest a na konci nájdete aj našu krátku reakciu.
ceny PHM

DKV neočakáva v lete výraznejší nárast cien pohonných hmôt

DKV Euro Service, popredný európsky poskytovateľ služieb pre dopravcov, očakáva v letných mesiacoch tohto roka stagnáciu alebo len mierne zvýšenie cien pohonných hmôt na stojanoch.
Iveco oslavuje 40-ku

Iveco: 40 rokov výborných výsledkov, 150 rokov skúseností

Značka Iveco oslavuje 40. výročie – je to príbeh úspechu, ktorý hovorí o obrovskom medzinárodnom uznaní a o vozidlách, ktoré sa stali symbolom komerčnej prepravy na celom svete.
Colná správa

Česmad vyzýva colníkov, aby viac kontrolovali dopravcov z východnej Európy

Colné úrady by mali dôslednejšie kontrolovať zahraničných dopravcov, ktorí pôsobia na Slovensku. Najmä tých z východnej Európy.
elektronické diaľničné známky

Elektronické diaľničné známky môžu byť zavedené najskôr začiatkom roka 2016

Elektronické diaľničné známky by mohli byť na Slovensku zavedené najskôr začiatkom roka 2016.
Frigolog rastie

FRIGOLOG úspešne rastie

Prepravnologistická spoločnosť FRIGOLOG, s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom vznikla vo februári 2002. Konateľom spoločnosti je Tibor Klimáček. Hospodársky vývoj v ostatných rokoch je obdivuhodný.
Pomoc v núdzi motoristom

NDS: Spúšťa novú službu na pomoc motoristom v núdzi

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spúšťa oddnes novú službu na pomoc motoristom v núdzi - takzvanú diaľničnú patrolu.
výber mýta

V januári tohto roku vybral štát na mýte 13,09 milióna eur

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená nárast o 3,4 %. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.
Iveco a Lidl

Spoločnosť Lidl si vybrala Iveco pre najväčší vozový park nákladných vozidiel na LNG

Uzavrela totiž spoluprácu s talianskou pobočkou nadnárodného reťazca supermarketov Lidl (Lidl Italia).
Pokuty za mýtne prehrešky

Od apríla 2015 by sa mohli pokuty za mýtne prehrešky znížiť o polovicu

Pokuty za mýtne prehrešky by sa mohli od apríla tohto roka znížiť o polovicu. Podľa Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) sa na tom dnes dohodli jej predstavitelia spolu so zástupcami ministerstiev dopravy a vnútra.
Eco friendly car

Firmy budú platiť nižšiu daň za nové a ekologické vozidlá

Firmy na Slovensku, ktoré si obstarali nové autá, s nízkymi emisiami, na elektrický či vodíkový pohon, budú platiť nižšiu daň z motorových vozidiel, avšak až v nasledujúcom roku 2016.
daň z motorových vozidiel

Podnikatelia zaplatia z vozidiel používaných na Slovensku nižšie dane

Daň z motorových vozidiel má od tohto roka úplne iné nastavenie a sadzby, než tomu bolo v minulosti.
hi-matic

Iveco Daily Hi-Matic ponúka osemstupňovú prevodovku

Iveco Daily, ovenčené titulom International Van of the Year 2015, ponúka popri šesťstupňovej aj novú osemstupňovú prevodovku Hi-Matic.
Frigolog tankuje

Tankovaním v zahraničí ušetria dopravné spoločnosti desaťtisíce eur

Tankovaním pohonných hmôt v Českej republike ušetria slovenské dopravné spoločnosti desaťtisíce eur ročne.
Mýto

Rekordné mýto, rekordná radosť pre Skytoll

Výber mýta na Slovensku vlani stúpol na nový rekord od spustenia systému v roku 2010.
Frigolog Iveco

Priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára 2015

Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2015. Pri výbere dane z motorových vozidiel na Slovensku je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený.
evidencia online

MV SR verejnosti sprístupní elektronické služby národnej evidencie vozidiel

Osobná návšteva dopravného inšpektorátu by už nemala byť takou nevyhnutnosťou ako dosiaľ. Ministerstvo vnútra SR finišuje s prípravami na spustenie elektronických služieb v tejto oblasti.
Zmeny v cestnej dani

Začínajú platiť zmeny v cestnej dani

Začínajú platiť zmeny v cestnej dani, po novom je príjmom štátu a nie kraja.
NDS začala predávať diaľničné nálepky na rok 2015

NDS začala predávať diaľničné nálepky na rok 2015

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s distribúciou a predajom diaľničných nálepiek na budúci rok.
Kamionisti sa budú môcť na Štedrý deň vrátiť na Slovensko

POLÍCIA: Kamionisti sa budú môcť na Štedrý deň vrátiť na Slovensko

Kamionisti sa budú môcť na Štedrý deň (24. 12.) aj na Troch kráľov (6. 1. 2015) vrátiť na Slovensko.

Zmena zákona o dani z motorových vozidiel a protest Bratislavského samosprávneho kraja

Zmeny zákona o dani z motorových vozidiel, by od 1. januára 2015 mali znamenať, že príjem z daní z motorových vozidiel prejde na štát.