Frigolog Iveco

Priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára 2015

Pri výbere dane z motorových vozidiel na Slovensku je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený.

Tam totiž treba podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2015. „V praxi to môže napríklad znamenať, že firma sídli v Bratislave, a teda daňové priznanie k dani z príjmu podáva na príslušnom daňovom úrade v Bratislave. Ak má však služobné autá prihlásené v Trenčíne, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel bude podávať už v Trenčíne,“ informovala TASR hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková.

Ak má firma viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch, podáva viac daňových priznaní a platí daň v každom kraji osobitne. Daňové priznanie je možné podať v papierovej a elektronickej forme. Elektronicky ho musia podať podnikatelia alebo ich zástupcovia, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty (DPH). Pre nich je to jediný spôsob, ako môžu od 1. 1. 2014 komunikovať s Finančnou správou SR.

Daňové priznania aj na daň z motorových vozidiel môžu podať prostredníctvom nového portálu finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka. Vytlačené formuláre sú už k dispozícii na všetkých daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach. Daň z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu jednotlivých vyšších územných celkov a finančná správa túto daň len vyberá a následne posiela do rozpočtov jednotlivých žúp. Sadzbu dane tiež určujú jednotlivé VÚC.

 

Zdroj:

transport.sk, TASR