Závery summitu v Salzburgu vnímajú naši dopravcovia so znepokojením

Summit v Slazburgu

Téma vysielania pracovníkov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády SR pri riešení tejto zásadnej smernice je pre združenie a dopravcov veľmi dôležitá.

Bratislava 25. augusta (TASR) – Združenie ČESMAD Slovakia, zastupujúce takmer 1000 slovenských dopravných spoločností, považuje prístup vrcholových predstaviteľov Francúzska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska k otázke smernice o vysielaní pracovníkov do zahraničia za negatívny krok voči slovenským podnikateľom. Píše sa v stanovisku, ktoré poskytlo TASR združenie ČESMAD.

Téma vysielania pracovníkov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády Slovenskej republiky pri riešení tejto zásadnej smernice je pre združenie a dopravcov veľmi dôležitá. Zatiaľ čo česká či maďarská vláda v tejto otázke stále stojí za svojimi podnikateľmi v doprave, ambícia slovenskej vlády k vyššej miere integrácie v oblasti mzdovej a sociálnej legislatívy vyvoláva u slovenských dopravcov znepokojenie. Konštatuje stanovisko.

Aktuálny návrh smernice, ktorý sa pripravuje na schvaľovanie, výrazne skomplikuje fungovanie medzinárodnej cestnej dopravy a spôsobí veľké administratívne a ekonomické problémy slovenským dopravcom. Podľa názoru zástupcov združenia by mala byť medzinárodná cestná doprava vyňatá z pôsobnosti tejto smernice.

„Sektor medzinárodnej cestnej dopravy je špecifický a je nezmyselné uplatňovať na vodičov tie isté pravidlá o vysielaní pracovníkov ako napríklad na montážnikov alebo stavebných robotníkov, ktorí sa na pracovisku v danej krajine zdržia aj niekoľko mesiacov,“ vysvetľuje prezident združenia Pavol Jančovič.

ČESMAD Slovakia už od schválenia nemeckého zákona o minimálnej mzde poukazuje na nelogickosť uplatňovania mzdových a sociálnych podmienok jednotlivých štátov na vodičov vykonávajúcich prepravy do alebo z týchto štátov.

Slovenskí dopravcovia, nákladní aj autobusoví, pozorne sledujú rokovania na medzinárodnej úrovni a majú záujem byť aj naďalej súčasťou legislatívneho procesu. Prijatie smernice v navrhovanej podobe môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť ich podnikanie. Sektor cestnej dopravy je mimoriadne konkurenčným prostredím, kde je enormný tlak na ceny a na nákladovú efektívnosť, osobitne v kontexte medzinárodných tendrov. Pre mnohých dopravcov môžu byť nové podmienky na trhu likvidačné, pretože zvýšené náklady nedokážu pokryť. Riešením tejto situácie môže byť už avizované vyňatie sektoru dopravy spod právnej pôsobnosti smernice o vysielaní pracovníkov. Konštatuje sa v stanovisku.

Zdroj: www.teraz.sk

Prečítajte si aj

Novomestský superbiker 2019 plagát

Novomestský superbiker 2019

Podporili sme Novomestský superbiker. Frigolog sa stal súčasťou veľkej rodiny sponzorov a zúčastnil sa na podpore 10. jubilejného cyklo podujatia.
preprava tovaru

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie v SR

Dôvodmi sú najmä jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v EÚ, druhá najvyššia sadzba dane z motorových vozidiel a negatívne dôsledky zdaňovania vreckového.
Summit v Slazburgu

Závery summitu v Salzburgu vnímajú naši dopravcovia so znepokojením

Téma vysielania pracovníkov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády SR pri riešení tejto zásadnej smernice je pre združenie a dopravcov veľmi dôležitá.
minimálna mzda v Rakúsku

Zákonom o minimálnej mzde v Rakúsku sa zaoberá EK aj Súdny dvor EÚ

Zákon sa od januára tohto roku začal vzťahovať aj na dopravcov, ktorí tak musia okrem iného poskytovať rakúsku minimálnu mzdu vodičom smerujúcim do tejto krajiny.
Richard Sulík o autodopravcoch

R. SULÍK: Západoeurópske štáty chcú zneužiť pravidlá v doprave

EK navrhuje, aby pri medzinárodnej doprave boli vodiči, ktorí strávia aspoň tri dni na území iného členského štátu, považovaní za vyslaných pracovníkov.
koniec dialničných známok

Koniec diaľničných známok. Európska komisia chce meniť mýtny systém

Mýto by sa podľa návrhu vyberalo na základe najazdených kilometrov a krajiny, ktoré mýto zaviedli alebo zavedú, ho budú musieť evidovať elektronicky.
zakázali víkendové spanie v kamióne

Nemci zakázali víkendové spanie v kamióne

Opatrenie mieri predovšetkým proti lacným dopravcom z východnej Európy. Nemecko po zavedení minimálnej mzdy opäť znepríjemňuje život dopravcom zo zahraničia.
Kamionista - Frigolog

Slovenskí kamionisti vraj budú s diétami a rakúskou minimálnou mzdou brať viac ako domáci

Bežne sa mzdy pohybujú od 1300 do 1700 € mesačne. Keby šofér jazdil celý mesiac iba v Rakúsku, išlo by o 2 300 až 3 000 €.
palubná jednotka

Už len jedna mýtna palubná jednotka v európskych kamiónoch

Kamionisti budú môcť používať len jednu palubnú jednotku, ktorá bude spolupracovať s obomi systémami elektronického mýta.