PONUKA PRÁCE
 • PREPRAVA CHLADENÝCH POTRAVÍN

  Nadštandardné technológie | Nekompromisná kvalita | Spoľahlivosť a flexibilita

  CHCEM VEDIEŤ VIAC
 • PREPRAVA MRAZENÝCH A HLBOKOZMRAZENÝCH POTRAVÍN

  Nadštandardné technológie | Nekompromisná kvalita | Spoľahlivosť a flexibilita

  POZRIEŤ
 • ŠPECIÁLNA PREPRAVA TOVARU

  Produkty a tovar prepravovaný pri špeciálnych teplotných podmienkach

  CHCEM VEDIEŤ VIAC

Distribučný a rozvozový servis

Nadštandardné technológie

nešetríme na kapacite
mraziacich zariadení

všetka technika a vozidlá
vyššej triedy s perfektným servisom

najmodernejšie GPS sledovanie
s online prevádzkovou telemetriou

Nekompromisná
kvalita

poctivá prevádzka
s plnou certifikáciou

vyškolený a skúsený personál
s prozákazníckym prístupom

vozový park
v dokonalom technickom stave

SPOĽAHLIVOSŤ
A FLEXIBILITA

prepravná a organizačná pružnosť
pre Vaše okamžité požiadavky

personálne a prepravné rezervy,
žiadne výpadky kapacít

individuálny a ústretový prístup
k požiadavkám klientov

Pridaná hodnota, ktorú nikde inde nenájdete.

Preprava hlbokozmrazených a mrazených potravín

Vaše potraviny v bezpečí

Na prepravu hlbokozmrazených a mrazených potravín používame moderné technologické zariadenia. Podliehajú prísnym pravidlám a riadia sa mnohými právnymi medzinárodnými predpismi, zákonmi, vyhláškami a dohovormi. Postupujeme podľa súčasne platnej európskej legislatívy. Všetky tieto pravidlá prenášame priamo do praxe a zabezpečujeme tak prevoz mrazených potravín bez ohrozenia ich čerstvosti a poskytujeme najlepšie podmienky pre zachovanie kvality rýchlo skaziteľných potravín počas ich prepravy.

Kvalitný izotermický prepravný priestor so zodpovedajúcim chladiacim a zároveň aj vyhrievacím zariadením, nám umožňuje rozvoz a prepravu potravín bez zmeny ich teploty alebo ohrozenia ich kvality. Potraviny prepravujeme v hygienicky bezpečnom a stabilnom prostredí bez straty ich prirodzených vlastností až na pulty maloobchodných predajní a pulty obchodných reťazcov.

Zabezpečíme vám špičkový servis

ice cube jahoda
iceman

Doprava chladených potravín

Spoľahlivý článok logistického reťazca

Vozidlá určené na prepravu teplotne citlivých potravín a skaziteľných potravín sú vybavené najmodernejšími chladiacimi a mraziacimi nádstavbami, ktoré sú vyrobené podľa prísnych kritérií a spĺňajú všetky legislatívne podmienky na zabezpečenie chladiaceho reťazca. Pri tomto procese sa stávame dôležitým článkom v preprave chladených potravín, nakoľko chápanie chladiaceho reťazca ako jedného neprerušiteľného procesu je u nás samozrejmosť.

Všetky kritériá a podmienky merania, určené legislatívnymi normami, zabezpečujeme nadštandardne. Monitorujeme všetky dôležité veličiny, ktoré majú vplyv na kvalitu prepravovaných potravín.

Nadštandardné služby

Špeciálna preprava teplotne citlivých tovarov

Bezpečný prístav pre vaše výrobky / Služby pre náročných vyžadujú špeciálne podmienky

Našim cieľom je bezchybné zabezpečenie prepravy tovarov, ktoré vyžadujú striktnú kontrolu teploty. Použitím najmodernejšej technológie a prevádzkovej telemetrie sme pripravený sledovať online a v reálnom čase teplotu tovaru a okamžitú polohu vozidla prepravujúceho teplotne citlivý tovar. V použití technológií sme o krok vpred. Vozidlá sú pripravené prepraviť tovar v oddelených komorách pre prípad prevozu rozdielnych tovarov s rozdielnym teplotným rozsahom.

Využitie našich kapacít je vhodné aj na prepravu farmaceutických výrobkov, liečiv, vakcín a iného zdravotníckeho materiálu. Rovnako však vieme zabezpečiť prepravu aj iných tovarov vyžadujúcich špeciálne teplotné podmienky počas ich transportu.

Našim zákazníkom ponúkame flexibilné, efektívne a najspoľahlivejšie riešenie v rámci celého dodávateľského reťazca.

Spoľahlivý, flexibilný, efektívny

© Copyright - Frigolog®, s.r.o. 2014 - 2022web partner www.vasweb.click