PONUKA PRÁCE

Kontaktné údaje

FRIGOLOG s.r.o.
Priemyselná 1/1121
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovakia

IČO: 36 24 75 88
IČ DPH (VAT): SK 20 20 17 18 68

Bankové spojenie:
Tatra banka
č.účtu: 292 184 96 06 / 1100
IBAN: SK3411000000002921849606
SWIFT: TATRSKBX

Kontakty:

info@frigolog.sk
office.frigolog@gmail.com

tel. office: +421 32 771 93 77

Manažéri dopravy:

Monika Drgoncová: +421 902 11 22 33
Baníková Lucia: +421 902 34 34 34
Taščic Andrej: +421 902 35 35 35
Košťál Peter: +421 902 21 21 21

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje chránime a uchovávame ich len na účel, na ktorý ste ich poskytli. Nezdieľame ich s tretími stranami. Čítať zásady ochrany osobných údajov.

2 + 6 = ?

Zosnímajte QR kód vašim smartfónom. Všetky kontaktné údaje si môžete pohodlne uložiť do telefónu.qr-vcard

© Copyright - Frigolog®, s.r.o. 2014 - 2019web partner www.vasweb.click Google+