Vozový park FRIGOLOG®

Moderný vozový park, rôznych kapacít so špičkovými izotermickými nadstavbami a najnovšími technológiami

Distribučné vozidlá do 12 ton

určené na rozvoz

Vozidlá Iveco Daily s izotermickou nadstavbou a prepravnou kapacitou do 10 paliet.

S možnosťou rozdelenia izotermickej nadstavby do 2 samostatných komôr deliacou stenou.

Výkonné samostatné chladiace agregáty, dieselové alebo s pohonom od motora vozidla, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru.

Izotermické nadstavby vozidiel majú výnimočné izolačné vlastnosti, vďaka hrúbke izolačných stien 8cm.

Bočné aj zadné dvere vybavené izotermickými pásmi.

Hydraulická plošina k dispozícii na vybraných vozidlách.

Každé vozidlo vybavené záznamníkom teplôt s tlačiarňou Datacold.

Prevádzková telemetria a GPS sledovanie v každom vozidle. Výstupy merania okamžite k dispozícii.