Naša podpora patrí deťom

V našich možnostiach sa našiel priestor na podporu. Podporujeme športové aktivity detí. V dnešnej dobe si pohyb a zdravý vývoj detí zaslúži túto podporu viac ako kedykoľvek pred tým.