Podporujeme

Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom

  • pomáhame a podporujeme deti a mládež v ich správnom rozhodovaní a určovaní priorít
  • podporujeme športové aktivity mladých a dávame im priestor na realizáciu
  • hľadáme a rozvíjame športové talenty

To sú naše možnosti, ktoré vkladáme  do správnej veci. Budúcnosť nadchádzajúcich  generácií je pre nás dôležitá!