Zákonom o minimálnej mzde v Rakúsku sa zaoberá EK aj Súdny dvor EÚ

minimálna mzda v Rakúsku

Zákon sa od januára tohto roku začal vzťahovať aj na dopravcov, ktorí tak musia okrem iného poskytovať rakúsku minimálnu mzdu vodičom smerujúcim do tejto krajiny.

Bratislava 8. júna (TASR) – Európska komisia začala začiatkom mája konanie o možnom porušení práva Európskej únie aj voči Rakúsku pre tamojší zákon o potláčaní mzdového a sociálneho dampingu. Týmto zákonom sa podľa hovorkyne rezortu dopravy Karolíny Duckej zaoberá aj Súdny dvor EÚ.

Zákon sa od januára tohto roku začal vzťahovať aj na dopravcov, ktorí tak musia okrem iného poskytovať rakúsku minimálnu mzdu vodičom smerujúcim do tejto krajiny. Práve pre byrokraciu a opatrenia s tým spojené dnes Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia kritizovalo opatrenia v súvislosti s týmto zákonom v Rakúsku, ale aj v Nemecku a vo Francúzsku, kde podobné pravidlá platia už dlhšie. Európska komisia pritom vedie v prípade podobného nemeckého a francúzskeho zákona konanie aj s týmito krajinami o možnom porušení práva EÚ.

„Na základe intervencie ministra dopravy Árpáda Érseka dostalo ministerstvo dopravy 10. apríla 2017 odpoveď od spolkového ministra práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa Rakúskej republiky Aloisa Stögera,“ priblížila Ducká. V liste podľa jej slov v súvislosti s potláčaním sociálneho a mzdového dampingu Stöger zdôraznil nutnosť dodržiavania zásady „rovnaká mzda na rovnakom mieste za rovnakú prácu“.

Rakúske ministerstvo však podľa rezortu dopravy spracovalo návrh na zmenu zákona, aby sa zjednodušil postup vysielania pracovníkov v cestnej doprave. Novela začala platiť od 1. júna tohto roku.

„Zmeny oproti súčasnému stavu sa týkajú rozsahu údajov, ktoré je dopravca povinný hlásiť finančnej polícii, a dokladovania vyplatených miezd. Ide hlavne o zavedenie nového vzoru hlásenia o vysielaní mobilných pracovníkov, ktorý zodpovedá špecifickým podmienkam cestnej dopravy,“ vysvetlila Ducká.

Po novom sa hlásenie o vysielaní mobilných pracovníkov v sektore dopravy môže podľa jej slov vykonať až na obdobie šiestich mesiacov, teda nemusí sa hlásiť dopredu každý prípad. Musia sa však neodkladne hlásiť všetky zmeny údajov, najmä údajov o vodičovi a vozidle.

„Hlási sa meno vodiča a evidenčné číslo vozidla a výška mzdy, ktorá mu prináleží podľa rakúskej kolektívnej zmluvy. Kontaktná osoba slovenskej dopravnej firmy, ktorá má poskytovať informácie, prijímať doklady a uschovávať podklady, nemusí mať bydlisko na území Rakúska, ale môže ňou byť aj vysielaný vodič,“ vymenovala hovorkyňa.

Doplnila však, že problematika vysielania pracovníkov do zahraničia a minimálnej mzdy je v plnej kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré odborne môže posúdiť, či zákon o potláčaní mzdového a sociálneho dampingu bol spracovaný v súlade s predpismi EÚ, pokiaľ ide o primárne právo EÚ alebo osobitne aj v súlade so smernicou o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Zdroj: www.teraz.sk

Prečítajte si aj

Novomestský superbiker 2019 plagát

Novomestský superbiker 2019

Podporili sme Novomestský superbiker. Frigolog sa stal súčasťou veľkej rodiny sponzorov a zúčastnil sa na podpore 10. jubilejného cyklo podujatia.
preprava tovaru

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie v SR

Dôvodmi sú najmä jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v EÚ, druhá najvyššia sadzba dane z motorových vozidiel a negatívne dôsledky zdaňovania vreckového.
Summit v Slazburgu

Závery summitu v Salzburgu vnímajú naši dopravcovia so znepokojením

Téma vysielania pracovníkov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády SR pri riešení tejto zásadnej smernice je pre združenie a dopravcov veľmi dôležitá.
minimálna mzda v Rakúsku

Zákonom o minimálnej mzde v Rakúsku sa zaoberá EK aj Súdny dvor EÚ

Zákon sa od januára tohto roku začal vzťahovať aj na dopravcov, ktorí tak musia okrem iného poskytovať rakúsku minimálnu mzdu vodičom smerujúcim do tejto krajiny.
Richard Sulík o autodopravcoch

R. SULÍK: Západoeurópske štáty chcú zneužiť pravidlá v doprave

EK navrhuje, aby pri medzinárodnej doprave boli vodiči, ktorí strávia aspoň tri dni na území iného členského štátu, považovaní za vyslaných pracovníkov.
koniec dialničných známok

Koniec diaľničných známok. Európska komisia chce meniť mýtny systém

Mýto by sa podľa návrhu vyberalo na základe najazdených kilometrov a krajiny, ktoré mýto zaviedli alebo zavedú, ho budú musieť evidovať elektronicky.
zakázali víkendové spanie v kamióne

Nemci zakázali víkendové spanie v kamióne

Opatrenie mieri predovšetkým proti lacným dopravcom z východnej Európy. Nemecko po zavedení minimálnej mzdy opäť znepríjemňuje život dopravcom zo zahraničia.
Kamionista - Frigolog

Slovenskí kamionisti vraj budú s diétami a rakúskou minimálnou mzdou brať viac ako domáci

Bežne sa mzdy pohybujú od 1300 do 1700 € mesačne. Keby šofér jazdil celý mesiac iba v Rakúsku, išlo by o 2 300 až 3 000 €.
palubná jednotka

Už len jedna mýtna palubná jednotka v európskych kamiónoch

Kamionisti budú môcť používať len jednu palubnú jednotku, ktorá bude spolupracovať s obomi systémami elektronického mýta.