ceny PHM

DKV neočakáva v lete výraznejší nárast cien pohonných hmôt

„Kým vlani v lete predstavovala na Slovensku priemerná cena nafty na stojanoch 1,35 eura za liter, tento rok odhadujeme cenu v rozmedzí 1,20 – 1,22 eur,“ uvádza Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky spoločnosti DKV Euro Service. „Pri spotrebných daniach ani v oblasti vratiek z krajín, ktoré ich umožňujú, žiadne zmeny neočakávame.

Prudký pád cien ropy na prelome minulého a tohto roka ovplyvnil pozitívne ziskovosť dopravcov a viedol tiež k preceňovaniu zásob. Po následnom miernom vzostupe sa cena ropy Brent v súčasnej dobe fixuje k úrovni 60-65 $ za barel a ďalšie odhady rastu sú len veľmi opatrné. Aktuálny stav ovplyvňuje zmena v očakávaní dopytu v Číne, zvyšovanie ťažby plynu z bridlíc a tiež deklarovaný odklon od ropy k plynu (pod zámienkou zníženia emisií) najväčších európskych spracovateľov ropy. Cenu na čerpacích staniciach ale môže v ďalších mesiacoch samozrejme ovplyvniť vývoj kurzu dolára voči euru a prípadné eskalácie geopolitických konfliktov.

Pobočka DKV Euro Service na Slovensku a v Čechách odhaduje, že vďaka stabilnej cene nafty, ktorá je pre dopravu kľúčová, bude tento rok pre veľkých dopravcov pozitívny, aj keď musia čeliť tlaku zákazníkov na znižovanie cien za prepravu. „Pre dopravcov je preto dôležité správne si nastaviť zmluvné podmienky vrátane naftových doložiek,“ dodáva O. Pavlík.

Z analýzy cien pohonných hmôt v Európe v posledných mesiacoch vyplýva, že k ich zmenám nedochádza v jednotlivých krajinách v rovnakých intervaloch. S cenami súvisí pochopiteľne tiež obľúbenosť krajín z hľadiska tankovania, aj keď vplyv majú aj iné faktory. Príkladom môže byť rok 2010, kedy po znížení spotrebnej dane v Poľsku vzrástol objem tankovania slovenských dopravcov u nášho severného suseda o dvesto percent. Atraktívnymi destináciami vtedy bolo aj Luxembursko a Španielsko, ale v prípade Poľska bol cenový rozdiel najvyšší (rozdiel medzi priemernými cenami nafty v SR a v Poľsku vtedy predstavoval až 16%).

Teraz sa situácia zmenila. „V súčasnej dobe pokračuje nárast tankovania na Slovensku,“ uvádza Ondřej Pavlík. „Dôvodom sú nielen relatívne nízke ceny pohonných hmôt, ale aj skutočnosť, že sa jazdí kratšie trasy. Znižuje sa tiež spotreba, čo predlžuje interval, kedy je nutné tankovať.

Popri cene nafty je druhou kľúčovou položkou v nákladoch pri preprave mýto. V Českej republike došlo od 1. januára tohto roka k zmene v emisných triedach a tiež k zvýšeniu sadzieb. V súčasnosti sa zvažujú zmeny v prevádzkovaní mýtneho systému, žiadne konkrétne informácie ale zatiaľ nie sú k dispozícii. Tiež v Nemecku došlo 1. januára 2015 k zmenám – znížili sa sadzby pri vyšších emisných triedach. Zásadný posun čaká prepravca v Nemecku 1. októbra tohto roku, kedy začne platiť mýtna povinnosť pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 7,5 t.

V apríli budúceho roka zavedie výkonovú mýtnu povinnosť tiež Belgicko, a to pre všetky vozidlá nad 3,5 t. Bude pritom využívať satelitnú technológiu, prevádzkovateľom je Satellic NV, spoločný produkt Viapass bude pokrývať región Flámska, Valónska a Bruselu. DKV Euro Service sa okrem svojich štandardných služieb trvalo venuje zhromažďovaniu informácií, ktoré môžu byť prospešné pre dopravné firmy, logistické spoločnosti, kombinované flotily, autobusovú dopravu a rad ďalších subjektov pohybujúcich sa v doprave.

 

Zdroj: www.transport.sk