Zmena zákona o dani z motorových vozidiel a protest Bratislavského samosprávneho kraja

Zmeny zákona o dani z motorových vozidiel, by od 1. januára 2015 mali znamenať, že príjem z daní z motorových vozidiel prejde na štát.

Zjednotí sa tiež výška daní pre všetky kraje na jednotnú úroveň.

Cieľom návrhu nového zákona o dani z motorových vozidiel je, aby bolo ich zdaňovanie spravodlivejšie. Nastavenie dane by malo viac zohľadňovať požiadavky podnikateľov v oblasti dopravy, viac sa budú zohľadňovať ekologickejšie vozidlá. Zároveň zmeny ovplyvnia aj samosprávy.

Po novom bude daň z motorových vozidiel príjmom štátneho rozpočtu a o úprave sadzieb má v budúcnosti rozhodovať vláda. Samosprávam bude výpadok tohto príjmu kompenzovaný úpravou ich podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

Potom, čo so zmenami v zákone o dani z motorových vozidiel vyjadril nesúhlas Bratislavský samosprávny kraj (BSK), sa proti vládnemu návrhu novely zákona postavili aj samosprávy hlavného mesta SR i miest v Bratislavskom kraji.

Vzhľadom na odložené hlasovanie v NR SR sa treba tiež pripraviť na problémy s dostupnosťou nových tlačív, nakoľko Finančná správa potrebuje na zapracovanie akýchkoľvek tlačív daňových priznaní do elektronickej podoby na portál finančnej správy dva až tri mesiace.

Zdroj transport.sk, sme.sk, tasr.sk