Frigolog rastie

FRIGOLOG úspešne rastie

Prepravnologistická spoločnosť FRIGOLOG, s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom vznikla vo februári 2002. Konateľom spoločnosti je Tibor Klimáček. Hospodársky vývoj v ostatných rokoch je obdivuhodný.

 

Spoločnosť FRIGOLOG, s.r.o. sa špecializuje na prepravu potravín a tovarov s regulovanou teplotou. Vybudovala si moderný auto-park, sofistikovaný systém sledovania prepráv a v tomto roku chce dobudovať najmodernejšie skladovacie priestory určené na krátkodobé preskladnenie mrazených a chladených tovarov a cross-docking. Tieto logistické priestory budú vyhovovať všetkým prísnym kritériám a normám.

Kvalitný manažment a moderné riadenie firmy prináša pozoruhodné hospodárske výsledky. Vroku 2013 dosiahli tržby 1,57 mil. eur a v roku 2014 už presiahli v tržbách hranicu 2 mil. eur. Niet divu, že si získali dôveru mnohých klientov, napr. Ryba Žilina, BIDVest, NEXT TRADE, TESCO, OPAL FYTOS, Raben Logistics, Tender food, Alfa R či GORAL a ďalšie.

 

Presvedčivá kvalita

Preprava tovaru a potravín vozidlami s izotermickými nadstavbami si dnes vyžaduje využívanie moderného vozového parku a najmodernejších technológií. Vsúlade spredpismi ATP je dnes nevyhnutné Online sledovanie teplôt v nákladovom priestore vozidiel v reálnom čase, sledovanie presnej polohy vozidiel. Všetky výstupy zmeracích a sledovacích zariadení musia byť v reálnom čase kdispozícii. GPS sledovanie vo vozidlách FRIGOLOG (prevažne značky Iveco) umožňuje Online monitoring vozidiel vrátane zaznamenania okamžitej teploty v izotermických komorách nadstavieb vozidiel či návesoch. Doplnkové funkcie telemetrie umožňujú generovať aj individuálne potreby zákazníka. Všetky vozidlá autoparku FRIGOLOG spĺňajú ATP certifikáciu. Každé vozidlo vybavené záznamníkom teplôt s tlačiarňou Datacold. Rovnako je v každom vozidle zabudovaná prevádzková telemetria a GPS monitoring.

Distribučné vozidlá do 12 ton sú určené na regionálny rozvoz. Vozidlá Iveco Daily s izotermickou nadstavbou Lamberet Frigoline Pro majú prepravnú kapacitu do 10 paliet, s možnosťou rozdelenia izotermickej nadstavby do 2 samostatných komôr deliacou stenou. Výkonné samostatné chladiace agregáty, dieselové alebo s pohonom odmotora vozidla, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru (väčšinou značky Carrier Transicold Supra 750 MT). Izotermické nadstavby týchto vozidiel majú výnimočné izolačné vlastnosti, vďaka hrúbke izolačných stien 8cm. Bočné aj zadné dvere sú vybavené izotermickými pásmi. Niektoré z vozidiel sú vybavené hydraulickou plošinou. Distribučné vozidlá do 19 ton sú určené na závoz. Vozidlá Iveco Cargo s izotermickou nadstavbou Lamberet majú prepravnú kapacitu do20 paliet tiež s možnosťou rozdelenia izotermickej nadstavby do 2 samostatných komôr deliacou stenou. Výkonné samostatné chladiace agregáty Carrier Transicold Supra 750 MT, dieselové alebo s pohonom od motora vozidla, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru. Aj vtomto rade sú niektoré vozidlá vybavené hydraulickou plošinou.

Distribučné jazdné súpravy do 40 ton sú určené na závoz. Používajú výlučne vozidlá Iveco Stralis s izotermickými návesmi Lamberet v prevedení FRC s prepravnou kapacitou 33 až 66 euro paliet. Aj tieto návesy majú možnosť rozdelenia prepravného priestoru do 2 samostatných chladiacich, či mraziacich komôr, deliacou stenou. Vysokovýkonné dieselové samostatné chladiace agregáty Carrier Vector, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru. Nadštandardná rezerva výkonu týchto agregátov zabezpečí ich pripravenosť v extrémne krátkom čase. To zaručuje spoľahlivosť tepelného režimu prepráv pre tovar klientov. FRIGOLOG dokáže zabezpečiť aj náročné prepravy hlbokozmrazených potravín.

Potraviny prepravujú v hygienicky bezpečnom a stabilnom prostredí bez straty ich prirodzených vlastností až na pulty maloobchodných predajní a pulty obchodných reťazcov. Prepravné služby FRIGOLOG sú spoľahlivým článkom logistického reťazca. Vpoužití najmodernejší technológií je spoločnosť FRIGOLOG o krok vpred pred konkurenciou. Ich kapacity sú vhodné aj na prepravu farmaceutických výrobkov, liečiv, vakcín a iného zdravotníckeho materiálu. Rovnako však dokážu zabezpečiť prepravu aj iných tovarov vyžadujúcich špeciálne teplotné podmienky počas ich transportu.

 

Podpora mládeže

Chvályhodné je, že popri každodennom sústredení na kvalitu a presnosť práce myslia aj na podporu školských zariadení a športových aktivít najmladšej generácie. FRIGOLOG dlhodobo podporuje Mestský volejbalový klub vNovom Meste nad Váhom.

 

Skvelá webstránka

No a na záver by sme vás chceli upozorniť na kvalitu webstránky spoločnosti FRIGOLOG – www.frigolog.sk, pretože takto má vyzerať reprezentatívna stránka modernej európskej dopravno-logistickej spoločnosti. FRIGOLOG využíva aj ďalšiu elektronickú komunikáciu cez facebook. Nás v redakcii kvalita ich internetovej komunikácie príjemne prekvapila a aj to svedčí o náročnosti a vysokom nasadení, ktoré je naozaj porovnateľné so špičkovými európskymi  firmami.

 

 

Prevzaté z magazínu Transport  a Logistika 4/2015