Kontrola tachografov inšpektorátom práce

tachograf krúžok

Naša firma podniká v nákladnej doprave, nie však kamiónovej. Momentálne máme kontrolu z inšpektorátu práce.

Otázka:
1) Chcú nám dať pokutu zato, že na krúžku v aute (tachografová karta vodiča), na ktorý sa zapisuje čas jazdy (záznam z vozidlovej jednotky), nemajú vodiči napísané celé meno iba priezvisko. Miesto na krúžku na zapísanie celého krstného mena a priezviska je ale nedostatočné, preto zamestnanci majú zapísanú iba skratku krstného mena a celé priezvisko. Aký zákon alebo čo prikazuje zapisovať na krúžky celé meno?

1. Záznamový list (hovorovo krúžok) je špeciálny papierový krúžok na ktorom staršie typy analógových tachografov v nezmazateľnej grafickej podobe zaznamenávali pracovné aktivity vodiča. Právnu úpravu tachografov, ich konštrukcie, inštalácie a používania obsahuje Nariadenie  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave (ďalej len ako „Nariadenie č. 165/2014 “).

V zmysle článku 34 ods. 1 Nariadenia č. 165/2014 sú vodiči povinní používať záznamové listy každý deň jazdy od chvíle, keď prevzali vozidlo. V zmysle článku 34 ods. 6 písm. a) Nariadenia č. 165/2014 každý vodič vozidla vybaveného analógovým tachografom vypíše na začiatku používania záznamového listu okrem iných údajov aj svoje meno a priezvisko.

Z gramatického výkladu článku 34 ods. 1 a 34 ods. 6 písm. a) vyplýva, že vodič má povinnosť vyplniť záznamový list za každý deň jazdy a uviesť v ňom svoje celé krstné meno a priezvisko – nepostačuje preto vyplniť krstné meno iba skratkou. Z praxe máme skúsenosť, že dodržiavanie tejto povinnosti sa vyžaduje aj pri vodičoch z takých krajín, kde majú vodiči dve krstné mená (napr. Bulhari) a teda kde je vyplnenie celého krstného mena a priezviska ešte náročnejšie ako pri Slovákoch.

Otázka:
2) Ak auto nákladnej doprav nejazdí niekoľko dní týždňov pre poruchu, tak podľa inšpektorátu práce musí vodič auta vypisovať aj za tieto dni krúžok, aj keď auto nejazdí. Je to pravda?

Keď vozidlo nejazdí

2. Každý vodič vykonávajúci medzinárodnú alebo vnútroštátnu cestnú prepravu musí svoj pracovný čas  rozvrhnúť v súlade s platnou legislatívou. Na základe Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy musí mať vodič pri sebe záznamové listy za bežný pracovný deň a 28 predchádzajúcich dní.

Toto však neplatí v prípade, ak vodič vozidlo z rôznych dôvodov neviedol. V prípade, ak vozidlo neviedol, je však vodič taktiež povinný svoju činnosť dokladovať a to na základe špeciálneho tlačiva – potvrdenie činností podľa nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo AETR. Toto tlačivo sa musí vyplniť strojopisom alebo na počítači a musí byť podpísané vodičom.

Váš vodič teda nemusel mať každý deň, kedy vozidlo nejazdilo vypísaný záznamový list. V prípade nevypísaného záznamového listu však mal povinnosť zabezpečiť vyplnenie tlačiva – potvrdenie činností, v ktorom sa mal uviesť dôvod pre ktorý vodič neviedol motorové vozidlo.

Otázka:
3) Naše nákladné vozidlo (nie ťahač) zastavil policajt a tvrdil, že 15-minútová bezpečnostná prestávka prislúcha po jednej hodine jazdy. Avšak inšpektorát práce tvrdí, že spomínaná 15-minútová prestávka má byť až po 2 hodinách jazdy. Kto má pravdu?

Povinné prestávky

3. V zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave, ak celkový denný pracovný čas vodiča trvá od šesť do deväť hodín, vodič musí mať najneskôr po odpracovaní šiestich hodín prestávku v práci v trvaní najmenej 30 minút. Ak celkový denný pracovný čas trvá viac ako deväť hodín, vodič musí mať najneskôr po odpracovaní šiestich hodín prestávku v práci v trvaní najmenej 45 minút. Prestávky v trvaní 30 minút a 45 minút nemusia byť využité naraz, ale možno ich rozdeliť na časové kratšie úseky, ktoré musia nepretržite trvať najmenej 15 minút.

V zmysle vyššie uvedeného nemá pravdu ani Inšpektorát práce ani Polícia Slovenskej republiky –  vodič je povinný splniť podmienku využitia prestávky po odpracovaní stanoveného denného pracovného času, a pritom sa môže rozhodnúť, či prestávku využije naraz alebo si ju rozdelí na časti v trvaní najmenej 15 minút.

Zdroj: www.etrend.sk

Prečítajte si aj

Novomestský superbiker 2019 plagát

Novomestský superbiker 2019

Podporili sme Novomestský superbiker. Frigolog sa stal súčasťou veľkej rodiny sponzorov a zúčastnil sa na podpore 10. jubilejného cyklo podujatia.
preprava tovaru

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie v SR

Dôvodmi sú najmä jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v EÚ, druhá najvyššia sadzba dane z motorových vozidiel a negatívne dôsledky zdaňovania vreckového.
Summit v Slazburgu

Závery summitu v Salzburgu vnímajú naši dopravcovia so znepokojením

Téma vysielania pracovníkov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády SR pri riešení tejto zásadnej smernice je pre združenie a dopravcov veľmi dôležitá.
minimálna mzda v Rakúsku

Zákonom o minimálnej mzde v Rakúsku sa zaoberá EK aj Súdny dvor EÚ

Zákon sa od januára tohto roku začal vzťahovať aj na dopravcov, ktorí tak musia okrem iného poskytovať rakúsku minimálnu mzdu vodičom smerujúcim do tejto krajiny.
Richard Sulík o autodopravcoch

R. SULÍK: Západoeurópske štáty chcú zneužiť pravidlá v doprave

EK navrhuje, aby pri medzinárodnej doprave boli vodiči, ktorí strávia aspoň tri dni na území iného členského štátu, považovaní za vyslaných pracovníkov.
koniec dialničných známok

Koniec diaľničných známok. Európska komisia chce meniť mýtny systém

Mýto by sa podľa návrhu vyberalo na základe najazdených kilometrov a krajiny, ktoré mýto zaviedli alebo zavedú, ho budú musieť evidovať elektronicky.
zakázali víkendové spanie v kamióne

Nemci zakázali víkendové spanie v kamióne

Opatrenie mieri predovšetkým proti lacným dopravcom z východnej Európy. Nemecko po zavedení minimálnej mzdy opäť znepríjemňuje život dopravcom zo zahraničia.
Kamionista - Frigolog

Slovenskí kamionisti vraj budú s diétami a rakúskou minimálnou mzdou brať viac ako domáci

Bežne sa mzdy pohybujú od 1300 do 1700 € mesačne. Keby šofér jazdil celý mesiac iba v Rakúsku, išlo by o 2 300 až 3 000 €.
palubná jednotka

Už len jedna mýtna palubná jednotka v európskych kamiónoch

Kamionisti budú môcť používať len jednu palubnú jednotku, ktorá bude spolupracovať s obomi systémami elektronického mýta.