novela zákona

MV SR: Pri novele cestného zákona neustúpilo viacerým pripomienkam

Najnovšiu novelu zákona o cestnej premávke ministerstvo predstavilo začiatkom júla, zmeny by mali začať platiť od budúceho roka.

 

Bratislava 17. augusta (TASR) –Novela zákona o cestnej premávke pôjde na rokovanie vlády s rozpormi. Ministerstvo vnútra nevyhovelo viacerým zásadným pripomienkam. Informovala o tom Marta Fabiánová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.

Možnosť ovplyvniť podobu chystanej novely bola od 29. júna do 17. júla. Za ten čas bolo vznesených viac ako 130 pripomienok, z toho takmer 40 zásadných. Ministerstvo nevyhovelo Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK), hlavnému mestu Bratislava ani verejnosti.

V mene zamestnávateľov a SOPK rokoval ČESMAD Slovakia. Združenie cestných dopravcov sa neúspešne snažilo presadiť, aby mohli vodiči nákladných vozidiel nad 7,5 tony v noci (od 00.00 h do 05.00 h) predchádzať na diaľniciach a rýchlostných cestách, informovala o rozporoch Fabiánová. V súčasnosti je predbiehanie zakázané vždy.

Viaceré zmeny v súčasných pravidlách cestnej premávky sa pokúšalo presadiť občianske združenie Cyklokoalícia, pod ktorej hromadnú pripomienku sa podpísalo viac ako 500 ľudí. Spolu s Bratislavou žiadali ďalšie obmedzenie možností parkovania na chodníku. Navrhovali parkovanie iba tam, kde to na chodníku povolí dopravné značenie.

„Myslíme si, že niektoré mestá nebudú na túto zmenu pripravené ani v roku 2019, keďže im chýba dostatok parkovacích miest,“ ozrejmila Fabiánová, prečo ministerstvo takejto pripomienke nevyhovelo. Rezort však podľa jej slov je pripravený o tejto téme rokovať a prijať zmenu, ktorá by neznamenala dopravný kolaps v mestách.

Aktivisti tiež neustúpili od požiadavky, aby bola zrušená povinnosť pre cyklistov nosiť ochrannú prilbu a tiež povinnosť nosiť reflexné prvky za zníženej viditeľnosti. „Zastávame názor, že prilby dokážu byť rozhodujúce pri záchrane života, preto sme túto požiadavku neakceptovali,“ zdôvodnila Fabiánová.

 

Nedeľná stopka pre kamióny

Viacerým zásadným pripomienkam ministerstvo vyhovelo. Kamióny nebudú môcť jazdiť v nedeľu a štátny sviatok od 00.00 h do 07.00 h po diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy. Úspešne sa proti tomu postavilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ministerstvo dopravy navrhovalo v tomto prípade kompromis. Kamiónom chcelo umožniť jazdu iba po diaľniciach a rýchlostných cestách. ZMOS to však predbežne odmietlo, vysvetlila Fabiánová. Definitívne riešenie by sa malo prijať na rokovaní tripartity.

 

Evidencia vozidiel

Nezavedie sa tiež automatické vyraďovanie vozidiel z evidencie po šiestich mesiacoch od nesplnenia si povinnosti pri ich prepise a po skončení dočasného vyradenia. Proti tomu vzniesli zásadnú pripomienku ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia, Republiková únia zamestnávateľov SR a Slovenská asociácia poisťovní.

Namiesto toho sa prijalo riešenie spočívajúce v zneplatnení dokladov k motorovému vozidlu. Po istom čase sa budú evidovať ako odcudzené.

Najnovšiu novelu zákona o cestnej premávke ministerstvo predstavilo začiatkom júla, zmeny by mali začať platiť od budúceho roka. Jej hlavným cieľom je korekcia takzvanej objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla na základe poznatkov z praxe, zmena sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti a zvýšenie ochrany detí, ktoré sú najmladšími účastníkmi cestnej premávky.

 

Priestupky objektívnej zodpovednosti rozšíria

Mal by sa tak rozšíriť okruh dopravných priestupkov postihnuteľných v rámci objektívnej zodpovednosti, napríklad o porušenie zákazu predbiehania kamiónmi na diaľnici. Pokuty za rýchlosť by mali byť diferencované do troch úrovní, ich výška má závisieť od miery prekročenia stanovenej rýchlosti. Dopravný priestupok by sa tak mal dať rýchlo a efektívne vybaviť na mieste bez potreby zaťažovať správne orgány.

Novela zavádza povinnosť nosiť prilbu pre deti prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojenom tyčou s vodiacim bicyklom, umožňuje deťom do desať rokov bicyklovať na chodníku. Okrem toho prináša aj rad ďalších zmien.

 

Česmad chce korigovať víkendový zákaz pre nákladné autá

Zástupcovia združenia Česmad dnes oznámili, že trvajú na tom, aby bol v novele korigovaný víkendový zákaz jázd nákladných vozidiel. Česmad chce, aby mohli kamióny jazdiť v nedeľu do 07.00 h. Podľa združenia pozitívne to ovplyvní ich počty na cestách. Žiadajú preto o stretnutie s predsedom ZMOS-u, ktoré paragraf pripomienkovalo.

Po posunutí hraničného času by viac vozidiel stihlo prísť do cieľa, v nedeľu po 22.00 h by ich tak pokračovalo v jazde menej a nedochádzalo by k nadmernému preťaženiu ciest, čo by malo pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, ozrejmil PR manažér Andrej Fekete.

„Na stretnutí so zástupcami ZMOS-u chceme dokázať, že zmena času zákazov by v skutočnosti mala pozitívny dopad vo viacerých aspektoch. Naše požiadavky predostrieme aj na Hospodárskej a sociálnej rade, ktorá sa uskutoční budúci týždeň,“ vysvetlil generálny tajomník združenia Pavol Reich.

 

Zdroj: TASR